Benjamien Calsyn

Jo-In

koepelverantwoordelijke bij Jo-In en eindredacteur van Agora webzine.

Ik ben sinds 2011 professioneel aan de slag binnen de sociale sector, eerst in de praktijkbegeleiding van jongeren en volwassenen en op vandaag vooral op beleidsniveau. Ik zet me dagelijks vol ambitie in voor onze leden en de brede Vlaamse jeugdhulp met aanbevelingen, vertegenwoordiging, publicaties en de organisatie van infomomenten en studiedagen.

Ik kijk persoonlijk in het bijzonder uit naar EXPOO voor het stuk over het perspectief van ouders in de jeugdhulp, gebracht door Ouderspunt vzw. Ik vind het erg belangrijk dat de drempel voor in- en uitstroom in jeugdhulp zo laag mogelijk gemaakt wordt en dat jeugdhulp dus maximaal wordt genormaliseerd. Zoals wij zonder gêne beroep moeten kunnen doen op een psycholoog wanneer het moeilijk gaat moeten jongeren en gezinnen ook zonder gêne beroep kunnen doen op jeugdhulp. Zonder een gevoel van verlies aan controle of stigmatisering. Daarvoor is maximale participatie van jongeren en hun ouders in dit verhaal ook zo belangrijk. Om goed te weten waar de hindernissen voor normalisering van jeugdhulp op vandaag nog zitten moeten we actief het gesprek aangaan met die jongeren en hun ouders zelf. Ik ben benieuwd welke lessen we uit de gesprekken kunnen trekken.