Karla Van Leeuwen

Karla Van Leeuwen is hoogleraar gezinspedagogiek aan de KULeuven. In 2004 doctoreerde Karla Van Leeuwen aan de UGent met een onderzoek naar het samenspel van opvoeding, persoonlijkheid bij kinderen en probleemgedrag bij kinderen. In 2007 nam zij de functie op van professor binnen de Onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek aan de KU Leuven. Zij doceert rond thema’s gezinspedagogiek en orthopedagogiek. Haar onderzoek betreft: de interactie tussen kenmerken van kinderen en jongeren (persoonlijkheid, temperament, genen, sensitiviteit voor de omgeving, …) met de omgeving (ouders, leeftijdsgenoten, …) in het verklaren van (probleem)gedrag van kinderen en jongeren; het in kaart brengen van gedragsmatige, emotionele en cognitieve aspecten van opvoeding; differentieel opvoeden (opvoeden van meerdere kinderen binnen een gezin); opvoeding bij kinderen met specifieke noden (bv. ASS, EMB, …), de samenwerkingsrelatie tussen opvoeders (ouders, grootouders) en de evaluatie van initiatieven voor opvoedingsondersteuning.

Al vele jaren ben ik bezoeker van het jaarlijks congres dat door EXPOO georganiseerd wordt. Het is voor mij een ideale gelegenheid om in contact te komen met praktijkorganisaties die werken rond preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning, om voeling te hebben met wat leeft op de werkvloer, kennis te maken met nieuwe ideeën en goede praktijken, of met beleidsvisies. Het enthousiasme van de deelnemende organisaties is aanstekelijk, het congres meemaken gééft energie. De uitwisselingen geven mij telkens weer stof tot reflectie over mijn vakgebied en ik haal er elementen uit die ik met mijn studenten kan delen. Ten slotte zie ik er erg naar uit om oude bekenden nog eens live te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen!

Hieronder vind je haar aanbevelingen:

1 Gezin, 1 Plan: een innovatieve samenwerking voor passende hulp

Inspiratiesessie

Gedeeld onthaal voor Gentse gezinnen. Geïntegreerd samenwerken tussen basisvoorzieningen en jeugdhulp

Leen De Schuymer - Samen1Plan Gent-Scheldekracht , Rosheen Demaret - Stad Gent - Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd & Nele Spiesschaert - Huis van het kind Gent

Onbekend is onbemind.

Judith Vink - Stad Antwerpen, Marijke Cassiers - Stad Antwerpen, Veerle Huygebaert - De Voorzorg & Joke Vermeiren - 1G1P Groot Antwerpen, Emmaus

Maak je kinderopvang genderpro(o)f!

postersessie

Toegankelijkheid en geïntegreerd aanbod voor gezinnen met jonge kinderen: ervaringen uit Noorwegen, Finland en Slovenië

Monica Martinussen, Ingunn Skjesol, Lasse Siurala, Eva Kreslin & Tine Rommens