Melissa Dierckx

Melissa Dierckx is als doctoraatsstudent verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (Universiteit Gent). Met een enorme interesse in de Gezinspedagogiek, sinds de hoorcolleges van professor Michel Vandenbroeck, voert zij onderzoek uit naar de invulling van sociale cohesie in de Huizen van het Kind.

Na stage- en werkervaring bij het regieteam Huizen van het Kind Antwerpen en het coördinatorschap van het Huis van het Kind in Antwerpen-Noord, kreeg ik de kans een doctoraatsonderzoek te starten naar sociale cohesie in sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen. Het EXPOO-congres is bijgevolg al enkele jaren een evenement waar je me steeds kan terugvinden. Een dag vol inspirerende lezingen, workshops en een fijn weerzien met (ex-)collega’s.

Wetenschapscafé - Deel 1

Toegankelijkheid en geïntegreerd aanbod voor gezinnen met jonge kinderen: ervaringen uit Noorwegen, Finland en Slovenië

Monica Martinussen, Ingunn Skjesol, Lasse Siurala, Eva Kreslin & Tine Rommens

Gezinsondersteuning in een diverse gemeenschap: de rol van sleutelfiguren

Postersessie