Thema

Ouderschap in een wereld in verandering: hoe ondersteunen we ouders optimaal?

Kinderen groeien op. En ouders voeden hun kinderen op, in hun buurt en omgeving, samen met anderen. Wij kunnen hen daarbij ondersteunen.

Klinkt kinderlijk eenvoudig. En toch… 

Onze superdiverse maatschappij kent heel wat verschillende gezinssamenstellingen en contexten. 
Gezinnen waar beide ouders onder hetzelfde dak opvoeden. Mama en papa, twee mama’s, twee papa’s. Ouders die, heel bewust of door omstandigheden, alleen opvoeden. Co-ouders na een scheiding. Opvoeden in een nieuw samengesteld gezin. Adoptieouders en pleegouders. Ouders met een migratieachtergrond die hun kinderen opvoeden, soms balancerend tussen verschillende culturen. Ouders in armoede. Ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Ouders en kinderen die, voor korte of langere tijd, een traject afleggen samen met Jeugdhulp .

Welke uitdagingen spelen bij deze ouders, en hoe kunnen wij hen daarbij op de beste manier ondersteunen? 

We leggen wetenschappelijke inzichten naast de praktijk en laten ook uitgebreid de stem van ouders aan bod komen. 

Het recht op kansrijk opgroeien voor elk kind en elke jongere realiseren, ongeacht hun situatie of context, vraagt een aanpak die rekening houdt met de ongelijke start van kinderen en het individuele, vaak onvoorspelbare traject dat elk kind en elke ouder doorloopt. 

Een solidaire gemeenschap, waarin opvoeden een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt, is een noodzakelijke voorwaarde. Een gemeenschap waar verbinding – tussen ouders en kinderen, tussen gezinnen onderling, tussen gezinnen en organisaties – het sleutelwoord is. Zodat ouders die zich kwetsbaar opstellen, zich sterk voelen. 

Het congres is een moment om na te denken hoe we deze weg samen met ouders kunnen bewandelen. 

  • Hoe sluit een geïntegreerd gezinsbeleid aan bij deze vele gezichten van ouderschap?
  • Hoe creëren laagdrempelige basisvoorzieningen verbinding, formeel en informeel?
  • Hoe maken we van opvoeden en opgroeien een gedeelde verantwoordelijkheid?

We zetten een belevingsonderzoek op, samen met UGent, en interviewen meer dan 50 ouders, in al hun diversiteit, over hun beleving van het ouderschap.

We kijken hierbij vooral naar hetgeen ouders bindt, hun gemeenschappelijke dromen, verwachtingen, bezorgdheden en problemen.

We gaan op zoek naar innovatieve ideeën en praktijken, die over de muurtjes van de levensdomeinen kijken en ouders mee betrekken in hun verhaal. 

Mediapartner Sociaal.net.

Onze mediapartner Sociaal.net verzamelt interessant leesvoer rond het congresthema in een dossier op hun website. Ze gaan in gesprek met professionals, brengen verhalen over inspirerende praktijken en laten hun kritische blik schijnen over ouderschap en hoe te ondersteunen.