Complexe scheiding uit de maalstroom van conflict

Lieve Cottyn

Dit boek is bedoeld voor hulpverleners, bemiddelaars en andere professionals die in hun werk met hoog conflict tussen ouders na scheiding op zoek zijn naar een helder kader en werkzame methoden. Het is een coherent en praktijkgericht boek dat handvatten aanreikt om ouders en kinderen te steunen in het omgaan met hun kwetsuren en om hen te laten reflecteren over hoe zij hun toekomst minder conflictueus en draaglijker kunnen maken.

Trefwoorden: 
  • Scheiding