Een thuis in de branding. Jeugdzorg in een veranderende wereld. 

Geerdt Machiels

Dit boek gaat over onmacht, leed, verstoting, stigma en machteloosheid. Het laat de complexe werkelijkheid zien van trauma, mishandeling en verwaarlozing in alle rauwheid. Het toont echter ook het wonder van het nooit aflatende engagement, van het geloof in mogelijkheden.” (Dirk de Wachter). Met veel zorg en warmte brengt dit boek de meisjes van het Huis van Celst en hun worstelen met hun verleden, omgeving, stigma en zichzelf in beeld.

Trefwoorden: 
  • Jeugdhulp

Gewoon complex

Postersessie