Gezinvol ondersteunen

Publicatie van Caritas

Met ‘Gezinvol ondersteunen’ geeft Caritas sociale organisaties en maatschappelijk werkers praktijkvoorbeelden en inspiratie hoe zij zich kunnen inzetten om armoede te bestrijden. Ouderschap maakt onzeker en kwetsbaar, zeker wanneer ze niet kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. In deze publicatie krijgt men verschillende invalshoeken van experts, praktijkmedewerkers, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, die inspireren met hun inzichten.

Trefwoorden: 
  • Opvoeden in armoede

“Een situatie van overleven wordt terecht geproblematiseerd. Dat hoort niet, voor niemand.”

Effectieve hefbomen om kansarme gezinnen te ondersteunen

Werktafel