Stiefvadergezinnen 

Johannes Mol

Stiefvadergezinnen functioneren heel anders dan stiefmoedergezinnen. De onderliggende problematiek is gelijk, maar als stiefvader mag je je  positie in het stiefgezin meer naar eigen goeddunken invullen. Door allerlei interviews met stiefvaders, stiefkinderen en -moeders, krijg je een beeld van het leven in de stiefvadergezinnen. Welke rollen ze innemen, welke, verantwoordelijkheden ze dragen, enz. Duidelijk wordt dat stiefvaders hun rol heel verschillend invullen: van heel betrokken tot heel afzijdig, van nadrukkelijk opvoedend tot even nadrukkelijk niet opvoedend.

Trefwoorden: 
  • Nieuw samengestelde gezinnen
  • Stiefvaders