Bart Soenens - Universiteit Gent

Bart Soenens

Universiteit Gent

Professor, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie

Bart Soenens is professor in het domein van de ontwikkelingspsychologie. Hij doceert vooral in de bachelor-jaren over dit vakgebied. Ook zijn onderzoek is situeren in de ontwikkelingspsychologie. Hij bestudeert vooral ouder-kind relaties en de rol van opvoeding in de psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Bijzondere aandacht daarbij gaat uit naar onderliggende processen achter de rol van opvoeding en naar wederkerige effecten tussen ouders en kinderen.