Stefan Ramaekers - KULeuven

Stefan Ramaekers

KU Leuven

Hoogleraar Pedagogische Wetenschappen - onderzoekseenheid Educatie, Cultuur & Samenleving

Stefan Ramaekers is hoogleraar aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving. Zijn onderzoek is te situeren in de wijsgerige pedagogiek, op het kruispunt van de Angelsaksische en Continentale filosofische tradities, en inspireert zich aan het werk van o.m. Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Stanley Cavell, en Franco Berardi. Het zwaartepunt ligt op een kritisch onderzoek van het hedendaagse discours over opvoeden en ouderschap. Thema’s zijn o.m.: de instrumentalisering, verwetenschappelijk, en (neuro)psychologisering van opvoeden, de pedagogische betekenis van initiatie, de pedagogische rol van ouders, de (on)zin van een gedeeld pedagogisch project tussen gezin en school, en de betekenis van digitale technologieën (zoals parenting apps) in de opvoeding. Daarnaast heeft hij in de loop van de jaren geschreven over o.a. de pedagogische inzet van film, multiculturele educatie, postmodernisme en scepticisme, en de aard van pedagogisch onderzoek.