Bart Vanhaverbeke & Mieke De Smet - Pleegzorg Provincie Antwerpen

Pleegzorg Provincie Antwerpen (PPA)  

Schuttersvest 45  

2800 Mechelen  

T 015/44 OO 60  

Info@pleegzorgprovincieantwerpen.be  

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen  

Ondersteunende Pleegzorg verbindt!

Bart Vanhaverbeke & Mieke De Smet - Pleegzorg Provincie Antwerpen

Ondersteunende pleegzorg (OP) helpt gezinnen waar voldoende opvoedingsperspectief is in het eigen gezin, maar waar de opvoeding onder druk staat.

OP is er voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Van enkele weken in een crisissituatie tot regelmatige opvang tijdens de weekends, er zijn veel manieren waarop OP vorm kan krijgen.
Ouders die het moeilijk hebben, krijgen zo een adempauze. Het pleegkind of de pleeggast is op die manier regelmatig in een andere omgeving dan de voorziening en ervaart hoe het er in een ander gezin aan toe kan gaan.

Ouders houden de regie in handen. We zetten in op een maximale samenwerking tussen ouders en het pleeggezin, waarbij het kind centraal staat. Door ervaringen uit te wisselen met elkaar, groeien ouders en pleeggezin naar elkaar toe. Die band werkt netwerkversterkend, en blijft vaak ook na de OP nog bestaan.

We zetten steeds meer in op het verkennen van het netwerk rond het gezin bij het zoeken naar een gepast pleeggezin.

OP kan soms meer ingrijpende hulp voorkomen. Toch is deze vorm van ondersteuning nog te weinig gekend bij ouders, of is het woord ‘pleegzorg’ een drempel.
Helemaal in de geest van de droom van Opgroeien is OP een aanbod rechtstreeks toegankelijk voor ouders. De samenwerking tussen alle partijen en waar nodig extra diensten, de flexibiliteit en de mogelijkheid om in een vroeg stadium ondersteuning in te zetten, zijn grote troeven van OP.

Enkele opvallende quotes uit de sessie:

‘Er zijn heel uiteenlopende redenen om OP te starten: ziekte ouders (zowel fysiek als psychisch), relatieproblemen, zware zorg voor het kind, opvoedingsproblemen, situationele opvangmoeilijkheden (brand, uithuiszetting…), verhoogde draaglast of verminderde draagkracht van de ouder(s)… Heel vaak is het een mix van deze factoren!’

‘Wat is belangrijk bij de screening van het pleeggezin? Open en duidelijk communiceren, goed kunnen samenwerken in team, helpen met bouwen aan een positief zelfbeeld. Maar ook kunnen inschatten wat pleegzorg doet met je gezin, daar besteden we veel aandacht en tijd aan.’

‘OP doet ook stilstaan bij heel wat toekomstvragen: ouderschap en zorg samen dragen: hoe breed kan dit? Wat is realistisch? Wat is de impact op kind en ouders?’