Bruno Vanobbergen - Opgroeien

Het Kind. (G)een handleiding 

Bruno Vanobbergen 

Hoe kunnen we de rijkdom van het opvoeden een plek in onze gezinsondersteuning geven?

Bruno Vanobbergen

Het opvoeden van een kind is een bijzonder rijke gebeurtenis. We vergeten dat soms. Omdat we vandaag enorm bezig zijn met de groei en de ontwikkeling van kinderen. We hebben soms weinig geduld, het moet allemaal ook zo snel gaan. Maar groeien gaat langzaam. Als we dat als vertrekpunt nemen, wordt opvoeden een intens, kwetsbaar iets. We leren tijd nemen om kinderen te lezen, om aandacht te hebben voor hun integriteit en hoe daarmee om te gaan. Deze tijd nemen getuigt van een groot respect voor kinderen. Het laat ons ook toe na te denken over wat pedagogische tact is bijvoorbeeld. We leren “wonen in het uitstel”, zoals de Nederlandse pedagoog Joop Berding het zo mooi formuleerde. Zo wordt opvoeding ook een plek om naar jezelf te leren en te durven kijken. Opvoeden is veel meer dan kinderen begeleiden in hun opgroeien. Opvoeden gaat ook over ons, volwassenen. Het is een oefening in een mooier mens worden.
Als we zo naar opvoeding kijken, dan stellen zich mooie uitdagingen voor de wijze waarop we gezinsondersteuning kunnen vormgeven. In een samenleving zoals de onze die zich kenmerkt door grote verschillen op het vlak van cultuur, van religie en levensfilosofie, moeten we werk maken van gemeenschappelijke verhalen. Gezinsondersteuning wordt dan een plek waar we onze angsten, onze kwetsbaarheid, maar ook datgene wat ons blij of fier maakt, kunnen delen met elkaar.