Hester Hulpia – VBJK

Meertalig opgroeien: inzichten, tools en inspiratie vanuit onderzoek en praktijk

Werktafel

Hoe kan een lokaal netwerk meertalige gezinnen en kinderen ondersteunen?

Onze samenleving wordt steeds diverser, ook op het vlak van taal. Meer en meer kinderen groeien op in een meertalige context.
Veel organisaties en professionals zijn zoekende om meertalige gezinnen te ondersteunen, aansluitend bij hun specifieke noden en vragen. Via lokale samenwerkingen en partnerschappen tussen Huizen van het Kind, consultatiebureaus van Kind en Gezin, kinderopvanginitiatieven en openbare bibliotheken kunnen meertalige gezinnen op een duurzame manier ondersteund worden.

Binnen het project Pro-M gingen we drie jaar op pad met onderzoekers, praktijkorganisaties, ondersteuners en beleid om professionals hierin te versterken. We stellen graag onze tools, inzichten en inspirerende praktijken voor.

Daarna belichten we op een interactieve manier hoe een lokaal netwerk een meerwaarde is voor het thema ‘meertalig opgroeien’.

We richten ons tot professionals gezinsondersteuning, kinderopvang, jeugdhulp, bibliotheken,… die werken met kinderen en ouders en die sterker willen inzetten op het thema meertaligheid in hun organisatie en netwerk.

Door Hester Hulpia, VBJK – Tine Rommens en Federica Portaluri, Opgroeien – Simon Bequoye en Bart De Nil, Iedereen Leest