Hilde Van Liefferinge
Arteveldehogeschool – Pedagogie van het Jonge Kind
Joseph Gérardstraat 18
9040 Gent
0497854641
hilde.vanliefferinge@arteveldehs.be
www.genderproof.be

Maak je kinderopvang genderpro(o)f!

postersessie

Deze bijdrage is gericht op professionals die met jonge kinderen werken (verantwoordelijken van kinderdagverblijven, pedagogisch coaches en kindbegeleiders). Ze behandelt het thema ‘genderbewust opvoeden’: welke stereotypen bestaan er nog tussen jongens en meisjes in die eerste levensfase? Hoe spelen ouders en professionals daar een rol in? Waarom is bewustwording daarrond belangrijk? Waarop letten en hoe kan het eventueel anders, zodat elk kind zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt, ondanks zijn of haar geslacht. We behandelen vier domeinen: de inrichting van de kinderopvang, het spelmateriaal en de activiteiten, de interactie met kinderen en het contact met ouders. Dit project richt zich op het uittekenen van een traject van organisatieontwikkeling, toegespitst op genderbewust opvoeden in de kinderopvang.