Jens Van Cleynenbreugel & Marthe Abts - Alba vzw

Marian Beyts
Coördinator Bascule, vzw Alba
016/79 09 88
0492/15 24 49 

Bascule: een gezinsgerichte benadering van jeugddelinquentie

Jens Van Cleynenbreugel & Marthe Abts - Alba vzw, project Bascule

Wij zijn Bascule een project van Alba vzw en doen aan delictgerichte contextbegeleiding. Dit betekent dat wij contextbegeleiding bieden in gezinnen waarvan de zoon of dochter ernstige feiten begaan hebben.

Vanuit Bascule opteren wij voor een integrale gezinsgericht benadering van deze begeleidingen. Zo staat een jongere die een delict pleegt nooit alleen. Deze is steeds ingebed in een netwerk en een gezin. Doorheen onze trajecten gaan we dan ook aan de slag met het ganse gezin.

Welke invloed heeft het delict gehad op het bestaande gezinsevenwicht? Welke gezinsdynamieken hebben al dan niet bewust bijgedragen tot het ontstaan van deze feiten? Hoe kunnen jullie als ouders en gezin opnieuw verder?…

Deze vragen vormen de leidraad en samen met de jongere en zijn/haar ouders gaan we zo op pad. We maken hierbij gebruik van de gekende praatsessies, maar combineren deze ook met ervaringsgerichte activiteiten. Op die manier wensen we het denken en het voelen opnieuw te verbinden.

Tenslotte organiseren we maandelijkse ouderavonden met de gezinnen bij ons in begeleiding. Dit om onderlinge verbinding tot stand te brengen en het van elkaar leren te stimuleren.