Jolien Grolleman

Jolien Grolleman
Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2300 AJ Leiden
+31642524362
grolleman.j@hsleiden.nl 
https://www.hsleiden.nl/ouderschap-en-ouderbegeleiding  

Ouderschap is jongleren 

Caroline Gravesteijn & Susan Ketner

Ouderschap is Jongleren

Postersessie

Tussentijdse uitkomsten van het langlopende ouderschapsonderzoek Leuker voor Later

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding onderzoekt sinds 2015 hoe ouders het ouderschap beleven. Vanuit het project Leuker voor Later worden ruim 550 ouders vanaf de geboorte van hun kind gevolgd. Centraal hierbij staan de vragen: Hoe gaat het met jou als ouder? Wat heb jíj nodig om goed in je vel te zitten als opvoeder, partner, individu? De informatie, inzichten en tips die de eerste vier jaar van het onderzoek hebben opgeleverd worden tijdens deze postersessie besproken.