Bart Libbrecht

Bart Libbrecht – freelancer VCOK
VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang)
Raas Van Gaverestraat 67A, 9000 Gent
09 232 47 36
info@vcok.be
www.vcok.be

Onderhandelen met je kind

Postersessie

Opvoeden en onderhandelen als gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid

VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang, ontwikkelden het onderhandelingsmodel Onderhandelen met je kind dat gebaseerd is op het bemiddelingsmodel dat aangeleerd wordt in de opleiding bemiddeling van de UGent. Het onderhandelingsmodel brengt ouders en hun kinderen vaardigheden bij waardoor ze met plezier, zelfzeker, efficiënt en ethisch met verschil leren omgaan. Tijdens deze online postersessie nemen we je mee in de wetenschappelijke onderbouw van ’Onderhandelen met je kind’ en gaan we in op de praktische vertaling naar de online training, waarin ouders en kinderen leren onderhandelen en zo samen tot gedragen afspraken komen.