Hilde Weekers (Orthopedagoge) in samenwerking met de Provinciaal Coördinatoren en Casusmanagers Zorggarantie 

hilde.weekers@icloud.com

Zorgtafels: samen beslissen over hulp aan jonge kinderen in het kader van zorggarantie.

Inspiratiesessie

In Vlaanderen worden nog veel kinderen geboren in situaties die al van voor de geboorte risico’s inhouden voor de ontwikkeling van het kind. De hulp aan deze ouders en kinderen is vaak nog te verspreid en te onoverzichtelijk. Uithuisplaatsing dreigt voor deze kinderen. Zorggarantie (Werf 2) heeft de afgelopen 2 jaar gezocht naar antwoorden om hulp voor deze kinderen en hun ouders snel te kunnen inzetten en op een gecoördineerde manier te laten verlopen. De zorgtafel als methodiek om in een gezamenlijk partnerschap tussen hulpverlening, ouders en hun context beslissingen te nemen werd uitgebreid toegepast en uitgetest in de praktijk.
Interessant voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met deze precaire situaties waarin jonge kinderen moeten opgroeien en waarin ouders moeten proberen ouder te zijn. Je maakt kennis met de best practices uit de afgelopen 2 jaar en met de werkzame factoren in de besluitvorming rond deze gezinnen.