Leen Ackaert

Leen Ackaert
Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
leen.ackaert@vlaamsparlement.be
Kinderrechtencommissariaat.be

Een thuis in de branding. Jeugdzorg in een veranderende wereld. 

Geerdt Machiels

Gewoon complex

Postersessie

De successen, wensen en bezorgheden van ouders van jongeren met complexe problematieken

Het Kinderrechtencommissariaat interviewde ouders en jongeren met complexe problemen. We organiseerden rondetafelgesprekken met professionals uit de jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie die zorg dragen voor die jongeren. Al deze inzichten bundelden we in het dossier ‘Gewoon complex. Jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord’
Tijdens de posterpresentatie zoom ik in op de bezorgdheden en de wensen van ouders van jongeren met complexe problematieken. Hoe kijken ze naar hun problemen? Wat hebben ze nodig? En waar zien ze oplossingen?