Christine Faure & Katleen Govaert - Opgroeien

Geïntegreerd samenwerken

Inspiratiesessie

Hoe doe je dat? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

Vlaanderen en de ons omringende landen zetten meer en meer in op het creëren van samenwerkingsverbanden en geïntegreerd samenwerken. Geïntegreerd werken als middel om de noodzakelijke impact te creëren zodat gezinnen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de verschillende levensdomeinen toegang hebben tot rechten hun rechten kunnen realiseren. Hoe doe je dat nu concreet? We zoomen in op de bouwstenen die nodig zijn om deze ambitie waar te maken in praktijk. Welke rol en verantwoordelijkheden liggen er bij de trekker van het lokale samenwerkingsverband en wat ligt er bij de individuele partners en organisaties? We gaan dieper in op deze vragen aan de hand van een concrete case, namelijk KOALA. KOALA (Kind- en Ouderactiviteiten in het kader van Lokale Armoedebestrijding) is een specifieke aanvulling op het universeel aanbod van een Huis van het Kind en richt zich prioritair naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen van -9 maand tot 3 jaar. Samen zoeken we antwoord op de vraag welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn op niveau van het Huis van het Kind zodat dit doelgroepgerichte aanbod ten volle zijn impact kan hebben ? De lessen kunnen zeker ook doorgetrokken worden naar andere vormen van samenwerkingsverbanden. Deze sessie richt zich tot lokale regisseurs van gezinsbeleid, coördinatoren van lokale samenwerkingsverbanden en professionals die aan de start staan van een nieuw samen te stellen samenwerkingsverband.

Door Christine Faure en Katleen Govaert, Opgroeien