Online ondersteuning in ouderschap

Speeddate

Ouders online ondersteunen? Kom speeddaten en maak kennis met drie krachtige online programma’s.

1) De app LifeCity – Joke De Wilde, HOGENT 
De LifeCity app is een digitale gesprekstool voor (begeleidings)gesprekken rond emoties, talenten, dromen en hulpbronnen van kinderen en jongeren. Blended care (mix van online en fysieke ondersteuning) kan een oplossing bieden voor heel wat problemen waar de hulpverlening al lang mee kampt. De app LifeCity speelt in op een aantal tendensen waar men de volgende jaren verder wil op inzetten: Zoals voldoende nabije hulp en hulp op maat. De app versterkt kinderen, gezinnen en hulpverleners in hun competenties en legt de regie bij de betrokkenen. Omdat info digitaal wordt bijgehouden, gaat niks verloren en loopt het hulpverleningsaanbod geen vertraging op.

2) Instagramcursus: ‘Omgaan met ‘moeilijk’ gedrag’ –  Laurien Tielens, CKG De Schommel vzw
Instagram cursussen zijn de nieuwste trend! Ook voor gezinsondersteunende organisaties is het een ideale manier om gezinnen op een innovatieve en laagdrempelige manier te bereiken. Je kan hen al prikkelen en enthousiast maken over je aanbod. Gezinnen op jouw wachtlijst krijgen op deze manier al online ondersteuning. CKG De Schommel lanceerde al twee Instagramcursussen waar meer dan 500 gezinnen aan deelnamen. Benieuwd hoe zij dat hebben aangepakt? Laurien vertelt het jullie graag!

3) Sharing in caring: Oudernetwerken als opstap naar veerkrachtig ouderschap - Sarah Vandekerkhof en Liesbeth Lenie, UCLL Research & Expertise 
‘Oudernetwerken’ wil de veerkracht van aanstaande en prille ouders versterken door te bouwen aan sterke sociale netwerken en cohesie tussen ouders. In dit praktijkgerichte onderzoeksproject werken we vanuit een interdisciplinaire insteek aan een online speeddate-methodiek en toolbox om een eerste en online, diepgaande verbinding te initiëren tussen aanstaande en/of ouders van jonge kinderen. Deze methodiek bouwt verder op het ouderschapsspel en hanteert bestaande ouderschaps- en veerkrachttheorieën als onderliggende kaders.