Kathleen Van Loon & Bie Melis - Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk -Karel de Grote Hogeschool

1 Gezin, 1 Plan: een innovatieve samenwerking voor passende hulp

Inspiratiesessie

Eerste resultaten van het praktijkgericht onderzoek over de start van 1G1P

Vier jaar geleden lanceerde de Vlaamse overheid ‘Eén gezin, één plan ’met als inzet snelle, preventieve en nabije jeugdhulp. Over heel Vlaanderen gaan in zestien ‘intersectorale samenwerkingsverbanden’ hulpverleners uit verschillende sectoren samen aan de slag met alle hulpvragen van een gezin. Voor jeugdhulpvragen die niet onmiddellijk terecht kunnen bij een gepast aanbod van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, voorziet het samenwerkingsverband binnen de maand een eerste contact. Via een flexibel aanbod spelen begeleiders in op de noden van het gezin gaande van het uitzuiveren van de hulpvraag, naar afstemmen van de hulpverlening tot toeleiding naar gepaste hulp of het overbruggen van de wachttijd.

Via een actieonderzoek vanuit Karel de Grote Hogeschool volgen we de implementatie van dit nieuwe flexibele aanbod binnen de verschillende samenwerkingsverbanden. We bekijk hoe de intersectorale teams vorm krijgen, hoe de begeleiders hun rol als gezinscoach invullen en wat aanmelders en gezinnen ervaren bij de begeleiding. We stellen de resultaten van dit onderzoek graag aan u voor.

Door Kathleen Van Loon & Bie Melis – Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk -Karel de Grote Hogeschool