Leen Ackaert

Gewoon complex

Postersessie

De successen, wensen en bezorgheden van ouders van jongeren met complexe problematieken

Het Kinderrechtencommissariaat interviewde ouders en jongeren met complexe problemen. We organiseerden rondetafelgesprekken met professionals uit de jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie die zorg dragen voor die jongeren. Al deze inzichten bundelden we in het dossier ‘Gewoon complex. Jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals aan het woord’
Tijdens de posterpresentatie zoom ik in op de bezorgdheden en de wensen van ouders van jongeren met complexe problematieken. Hoe kijken ze naar hun problemen? Wat hebben ze nodig? En waar zien ze oplossingen?

Wil je meer weten na het bekijken van de postersessie? Ga op de koffie bij Leen Ackaert, beleidsadviseur bij het Kinderrechtencommissariaat.