Alenka Le Compte en David Nijs

Digitale inclusie helemaal door(ge)dacht: de ja-maren voorbij

Werktafel

Anno 2021 wordt het recht op internet en digitale communicatie onder meer voor kinderen en jongeren niet meer in vraag gesteld. Het recht op toegang tot passende informatie en de rol van de media hierin is neergelegd in artikel 17 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In de rand daarvan wordt er ook extra aandacht besteed aan het mediawijs maken van alle kinderen. In het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 dat de visie en het beleid van de Vlaamse Regering op jeugd- en kinderrechten vastlegt, is mediawijsheid een van de vijf prioriteiten. Maar wat betekent dat als je dit recht ook voor kwetsbare kinderen en jongeren wil waarmaken?

We willen met deze groep ‘omdenken’ over wat het recht op toegang voor kwetsbare personen allemaal met zich meebrengt. Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen, dus je verlaat hiermee de vele ‘ja-maars’ en vervangt die door een ‘ja-en’-manier van denken en werken.

In het toegang geven en het laten gebruiken van het internet en sociale media door kwetsbare kinderen en jongeren stootten we al te vaak op ‘ja-maars’ en daar willen we nu eens voorbij denken. Een voorbeeld dat dit mooi illustreert is het feit dat bijvoorbeeld jongeren in de jeugdhulp en onder een maatregel van de jeugdrechtbank vallen, online geen identiteit mogen lijken te hebben. Maar dit lijkt niet aan dat ‘recht op’ te beantwoorden. Hoe kunnen we hier aan voorbij denken.

Hoe wordt de sessie opgebouwd?

Toelichting plan Allemaal Digitaal voor kwetsbare kinderen en jongeren
Introductie in en kadering van het thema digitale inclusie bij kinderen en jongeren (onder meer op basis van dit artikel) en ‘het recht op internettoegang’
Omdenken in kleinere groepen zodat het recht op digitale inclusie volledig wordt doorgedacht
Formulering van digitale inclusie principes voor (kwetsbare) kinderen en jongeren als een soort ‘charter’ waarvoor we ons willen engageren

De resultaten van deze oefening worden rechtstreeks gebruikt in het uitrollen van het plan Allemaal Digitaal waarbij we inzetten op het ontwikkelen van een visie en beleid in drie sectoren die werken met kwetsbare groepen (jongeren, personen met een beperking en ouderen).

Door Tom Seymoens en Davy Nijs