Hester Hulpia – VBJK

Anouk Van Der Wildt
KULeuven – Pro-M
Vesaliusstraat 2 bus 3761
3000 Leuven
016 32 69 16 
anouk.vanderwildt@kuleuven.be 

Pro-M: onderzoek over vroege meertaligheid bij ouders en professionals 

Postersessie

Het Pro-M onderzoek focust op vroege meertaligheid, daarvoor kijken we vanuit het perspectief van 1181 ouders uit meertalige gezinnen en bevroegen we ook 773 professionals uit consultatiebureaus van Kind & Gezin en uit de kinderopvang. Hoe voeden gezinnen hun kinderen meertalig op? Hoe denken ouders en professionals over meertaligheid, wat zijn hun verwachtingen naar elkaar toe en hoe geven ze de samenwerking vorm?