Kim Bastaits

Kim Bastaits
PXL Social Work – Research
Vildersstraat 5
3500 Hasselt
011/77.53.41
Kim.bastaits@pxl.be
https://www.pxl.be/SocialWorkResearch.html 

Ik zie je niet… maar wel graag

Postersessie

Over contactbreuk tussen ouder en kind na scheiding.

Met deze poster vertalen we de inzichten van een tweejarig onderzoek naar contactbreuk tussen ouders en kinderen na scheiding naar handzame handvaten en toetsstenen voor professionals en beleidsmakers. Enerzijds wordt gekeken naar de context waarbinnen zulke contactbreuk voorkomt uit het perspectief van ouders, kinderen en hulpverleners. Anderzijds wordt een ‘vier fasen’-model voorgesteld met handvaten per fase om terug naar een duurzaam contactherstel tussen ouder en kind te gaan. Finaal geven we enkele maatschappelijke kaders mee waaraan een aanpak voor contactherstel volgens ons moet afgetoetst worden.