Hannelore Vandepitte & Nele Wynants - Opgroeien

Hannelore Vandepitte en Nele Wynants, Opgroeien
hannelore.vandepitte@opgroeien.be
nele.wynants@opgroeien.be

Project Bandbreedte

Inspiratiesessie

Bij Opgroeien zijn we er niet enkel in real life, maar ook online aanwezig. We verbreden onze ondersteuning. Dat zorgt letterlijk voor extra bandbreedte. Méér manieren om onze jongeren te ondersteunen en bredere wegen om bij Jeugdhulp terecht te komen.
We nemen jullie mee in ons verhaal en de focussen voor de komende 4 jaar:
1. Veilig en online communiceren binnen jeugdhulp
2. Een changetraject in de sector jeugdhulp
3. Een Burgerprofiel voor minderderjarigen
4. Een digitale werkruimte voor jongeren, hun netwerk en hulpverleners