Sofie Vindevogel

Sofie Vindevogel
Hogeschool Gent
EQUALITY//ResearchCollective  – Onderzoeksteam ‘DIVER-CITY’
Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent
Sofie.Vindevogel@hogent.be

Gezinsondersteuning in een diverse gemeenschap: de rol van sleutelfiguren

Postersessie

In de ondersteuning van gezinnen met een migratieachtergrond blijken sleutelfiguren een belangrijke rol te vervullen. Sleutelfiguren zijn vertrouwenspersonen, vaak met ervaringskennis, die een belangrijk aanspreekpunt vormen in hun netwerk, buurt of gemeenschap. Er is echter weinig gedocumenteerd over de ondersteuning die deze informele steunfiguren opnemen en hoe ze zich situeren in het ondersteuningslandschap.
Het DIVER-CITY onderzoek van HOGENT heeft tot doel dit grondiger te onderzoeken en documenteren. Daarvoor werd internationale literatuur gesynthetiseerd en werd aan de hand van diepte-interviews met sleutelfiguren in gesprek gegaan over noden van ouders die zij ondersteunen, de rol die zij als sleutelfiguur zelf opnemen in de ondersteuning van deze ouders en hoe ze de brug maken naar professionele gezinsondersteuning. In deze presentatie belichten we de unieke positie van sleutelfiguren en ontrafelen we hun ondersteuning van gezinnen met een migratieachtergrond.