Benedikte Van den Bruel en Steven Valckx, Opgroeien

benedikte.vandenbruel@opgroeien.be

steven.valckx@opgroeien.be

Meerouderschap

Inspiratiesessie

Een dragend concept voor het kwaliteitsvol verdiepen van de pleegzorg- en adoptiepraktijk.

Als we het er allemaal over eens zijn dat het traditionele gezin al lang niet meer de hoeksteen van de samenleving is, waarom is het huidige gezinsbeleid dan nog niet hieraan aangepast? In de realiteit krijgen we vaak te maken met meerdere ouderfiguren die instaan voor of een bepaalde betrokkenheid hebben bij (de opvoeding van) het kind: (plus)ouders, pleegzorgers, adoptieouders,…. Door meerouderschap als inhoudelijk kader te gebruiken willen we maximaal alle ouderfiguren in hun rol respecteren en erkennen.
In de bijdrage worden kort de belangrijkste inhoudelijke krijtlijnen geformuleerd van het concept meerouderschap. Vervolgens geven we aan wat we uit de discussie leren voor het kijken naar pleegzorg en adoptie. Ten slotte komen een aantal goede praktijken vanuit de pleegzorg- en adoptiesector aan bod.