Racisme verwondt

Werktafel

In een superdiverse samenleving is het belangrijk om in te zetten op maatzorg voor iedere jongere en zijn gezin. Dat betekent dat er in de hulpverlening aan jongeren/gezinnen met een migratieachtergrond soms extra aandacht moet gaan naar het zichtbaar maken van interculturele, levensbeschouwelijke of migratiegebonden elementen. Ook racisme en discriminatie zijn daarin een realiteit.

OTA Antwerpen staat in deze bijdrage stil bij de betekenis van racisme en de impact ervan op kinderen, jongeren en ouders. Welke kwetsuren veroorzaakt het? Welke copingstrategieën kan je herkennen? En hoe kan je daar als hulpverlener mee aan de slag? Hoe kunnen we jongeren en gezinnen ondersteunen? Wat is helpend? Wat doe je beter niet? Aandacht hebben voor racisme en de impact ervan op je cliënt, zodat je er als hulpverlener rekening mee kan houden, kan grote stappen voorwaarts betekenen in het traject dat je met je cliënt aflegt. OTA werkt dagdagelijks ondersteunend aan hulpverleners in de Jeugdhulp. We combinereen onze expertise in diversiteitsgevoelige zorg met knowhow van de hulpverlening binnen de Integrale Jeugdhulp.

Door Ruth Kusé – OTA Antwerpen vzw