Virna Saenen - Opgroeien & Sociaal.net

Virna Saenen, Opgroeien 
Beleidsmedewerker Afdeling
Ondersteuningscentra & Sociale Diensten Jeugdrechtbank
0499 59 49 53
virna.saenen@opgroeien.be

Wat als … de ouders (even) uit beeld zijn?

Werktafel

Soms zijn ouders moeilijk bereikbaar. Niet alleen voor de hulpverlener, vooral ook voor de kinderen zelf. Denken we maar aan kinderen met een ouder in de gevangenis, ouders in het buitenland, niet begeleide minderjarige vluchtelingen, biologische ouders bij adoptie, …Allemaal diverse situaties waarbij de ouders (even of voor langer) uit beeld zijn.

Ook voor deze kinderen willen we het recht op kansrijk opgroeien kunnen waarmaken. En ook met deze ouders willen we maximaal samenwerken waar mogelijk. Al is het vaak een hobbelig pad met veel zoeken, proberen, soms falen en soms successen behalen.

Voor deze workshop leggen we de nadruk op de doelgroep van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Omdat bij deze jongeren de ouders altijd voor langere periode uit beeld zijn en omdat we voor deze doelgroep kunnen bouwen op rijke ervaringen en partnerschappen.