Julie Deneckere - Huis van het Kind Antwerpen

Sofie Verlinden
Huis van het kind stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
03 338 65 93
huizenvanhetkind@antwerpen.be
www.huizenvanhetkindantwerpen.be  

Mijn Buurt Mijn School

Julie Deneckere - Huis van het Kind Antwerpen

Veel Antwerpse ouders die hun eerste kindje gaan aanmelden voor de kleuterschool hebben zelf geen ervaring in ons onderwijssysteem. Ze zijn zelf niet in Vlaanderen naar school geweest en hebben dus weinig referentiepunten om de schoolkeuze op te baseren. In de Huizen van het Kind gaan we samen met ouders op pad en trachten we de drempel naar de kleuterklas te verlagen. Op lange termijn beogen we de ouderbetrokkenheid en kleuterparticipatie te verhogen.

Dit doen we door jaarlijks het traject ‘Mijn Buurt Mijn School’ te organiseren in de verschillende Antwerpse Huizen van het Kind. In groep maken ouders kennis met ‘de instapklas’, met de scholen in de wijk en met de procedure om aan te melden en in te schrijven. Er wordt ingespeeld op de vragen die der ouders hebben. De gezinnen worden ook individueel opgevolgd. We ondersteunen hen in het bewust en doordacht kiezen van scholen. Ze worden gedurende de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure opgevolgd.

Ook na de aanmelding en inschrijving blijven we met de gezinnen in contact. Onder andere door het organiseren van terugkomgroepen waarbij we ouders samenbrengen een aantal weken voor de effectieve instapdatum.