Huis van het Kind BalDeMoRe 

Jakob Smitslaan 22 

2400 Mol 

Eva Pardo

Eva.Pardo@gemeentemol.be

0479/795563 

Gezinscoachen voor Huis van het Kind – BalDeMoRe 

Valerie Vermeerbergen & Eva Pardo - Huis van het Kind – BalDeMoRe

De gezinscoaches, Huis van het Kind regio Balen, Desssel, Mol en Retie, richten zich op de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Diegene die, om welke reden dan ook, hun weg niet vinden tot de reguliere hulpverlening. We werken enkel vanuit de vrijwilligheid, nemen een coachende rol op en trachten in een traject op maat de gezinnen toe te leiden naar de juiste ondersteuning.
Deelwerkingen POWER (ondersteuning vanaf de zwangerschapswens tot één jaar na de geboorte in een bijzonder samenwerkingsverband met lokale partners) en Laat je Tanden Zien (mond- en tandzorg voor onze gezinnen)

Enkele opvallende quotes uit de sessie:

‘Vier kernwoorden staan centraal in onze werking: vrijwillig, laagdrempelig, op maat, op eigen tempo van het gezin.’

‘We gaan heel hard op zoek naar de hulpvraag. Die is niet altijd zo duidelijk, ook voor het gezin zelf. We zien veel (alleenstaande) ouders bij wie heel veel kleine dingen samen de ouder boven het hoofd groeien.’

‘De drie gezinscoaches zagen meer dan 80 gezinnen in 2021. Onze valkuilen? We vinden het moeilijk om gezinnen af te wijzen, bijvoorbeeld omdat er signalen van verontrusting zijn of in een crisissituatie. En we worstelen soms ook met de vraag: wanneer ronden we af? Op welk moment kan een gezin verder zonder ons?’

‘Als gezinscoach doe je ook aan modelling. Hoe wij reageren op gedrag van kinderen als we op huisbezoek zijn bijvoorbeeld, daar zien we dat ouders kijken en spiegelen aan hun eigen opvoedingsstijl.’